AUTO KELLY KP 210.357

Корици за брошури "L" висящи прозрачни, 100 бр
Цени с ДДС:
на едроклиент

Препоръчителна цена

Вашата цена

Отгоре и отстрани са отворени. еврофорация. Прозрачна повърхност от грис (портокалова кора). Опаковка от 100 бр.