Цени с ДДС:
на едроклиент
Параметри Спецификация
размер на ключ:3⁄8"