Цени с ДДС:
на едроклиент

Препоръчителна цена

Вашата цена

Параметри Спецификация
размер на ключ:1⁄2"